Liên hệ

               TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

               Trụ sở: 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội       

               Điện thoại:(084)-4-38265778                                          

               Fax: (084)-4-38265777                                                    

               Email: Vinataba@vinataba.com.vn