Bản tin Coresta

{lang_no}

Tổng quan về tổ chức CORESTA

01/03/2016

CORESTA được thành lập năm 1956 theo quyết định của chính phủ Pháp. Mục đích của ra đời của hiệp hội này nhằm xúc tiến các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành thuốc lá.