Bộ nhận diện thương hiệu

{lang_no}

Thành phần trang trí

15/05/2015

Trong phần này, hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ cung cấp những chuẩn mực chung nhất về kích thước và tỷ lệ khi trình bày, in ấn trên các ấn phẩm văn phòng như danh thiếp, giấy tiêu đề, giấy ghi chú, bìa lá, bao thư....

Biểu tượng thương hiệu Vinataba

15/05/2015

Được lấy cảm hứng từ văn hóa, truyền thống và tinh thần Việt, biểu tượng hình họa Vinataba thể hiện dưới đây là một nghệ thuật cách điệu ý nghĩa cô đọng.