Văn bản pháp lý

Số hiệu : 05/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2015
Tệp đính kèm