Văn bản pháp lý

Số hiệu : 58/2014/QH13
Tên văn bản: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2014
Tệp đính kèm