Văn bản pháp lý

Số hiệu : 59/2015/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 29/12/2015
Tệp đính kèm