Văn bản pháp lý

Số hiệu : 40/2018/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 04/05/2018
Tệp đính kèm