Văn bản pháp lý

Số hiệu : 94/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136⁄2007⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam.
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2015
Tệp đính kèm