Văn bản pháp lý

Số hiệu : 159/2015/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 15/10/2015
Tệp đính kèm