Văn bản pháp lý

Số hiệu : 38/2014/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89⁄2013⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 28/03/2014
Tệp đính kèm