Văn bản pháp lý

Số hiệu : 89/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2013
Tệp đính kèm