Văn bản pháp lý

Số hiệu : 91/2015/QH13
Tên văn bản: BỘ LUẬT DÂN SỰ
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/11/2015
Tệp đính kèm