Văn bản pháp lý

Số hiệu : 181/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2013
Tệp đính kèm