Văn bản pháp lý

Số hiệu : 16/2012/QH13
Tên văn bản: LUẬT QUẢNG CÁO
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2012
Tệp đính kèm