Văn bản pháp lý

Số hiệu : 43/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/04/2017
Tệp đính kèm