Văn bản pháp lý

Số hiệu : 36/2005/QH11
Tên văn bản: LUẬT THƯƠNG MẠI
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 14/06/2005
Tệp đính kèm