Văn bản pháp lý

Số hiệu : 06/VBHN-VPQH
Tên văn bản: LUẬT ĐẦU TƯ
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2018
Tệp đính kèm