Văn bản pháp lý

Số hiệu : 41/2018/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 04/05/2018
Tệp đính kèm