Văn bản pháp lý

Số hiệu : 19/VBHN-VPQH
Tên văn bản: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 18/12/2013
Tệp đính kèm