Văn bản pháp lý

Số hiệu : 91/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2014
Tệp đính kèm