Văn bản pháp lý

Số hiệu : Luật số: 70/2014/QH13
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014
Tệp đính kèm