Văn bản pháp lý

Số hiệu : 67/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2013
Tệp đính kèm