Văn bản pháp lý

Số hiệu : 77/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2013
Tệp đính kèm