Văn bản pháp lý

Số hiệu : 30/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/09/2014
Tệp đính kèm