Văn bản pháp lý

Số hiệu : 21/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 25/09/2013
Tệp đính kèm