Văn bản pháp lý

Số hiệu : 02/2014/TT-BVHTTDL
Tên văn bản: về việc quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/05/2014
Tệp đính kèm