Văn bản pháp lý

Số hiệu : 47/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2013
Tệp đính kèm