Văn bản pháp lý

Số hiệu : 55/2005/QH11
Tên văn bản: LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/11/2005
Tệp đính kèm