Văn bản pháp lý

Số hiệu : 27/2012/QH13
Tên văn bản: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2012
Tệp đính kèm