Văn bản pháp lý

Số hiệu : 21/NQ-CP
Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2009
Tệp đính kèm