Văn bản pháp lý

Số hiệu : 31/2002/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về viện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2012
Tệp đính kèm