Văn bản pháp lý

Số hiệu : 1620/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 30/03/2012
Tệp đính kèm