Văn bản pháp lý

Số hiệu : 21-CT/TW
Tên văn bản: CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: BCH Trung ương
Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 21/12/2012
Tệp đính kèm