Văn bản pháp lý

Số hiệu : 78/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tuấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2013
Tệp đính kèm