Văn bản pháp lý

Số hiệu : 08/2013/TT-TTCP
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thanh Tra Chính Phủ
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 31/10/2013
Tệp đính kèm