Văn bản pháp lý

Số hiệu : Luật số:02/2011/QH13
Tên văn bản: Luật Khiếu Nại
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2011
Tệp đính kèm