Văn bản pháp lý

Số hiệu : 07/2014/TT-TTCP
Tên văn bản: Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thanh Tra Chính Phủ
Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 31/10/2014
Tệp đính kèm