Văn bản pháp lý

Số hiệu : 76/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tối cao
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tuấn Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2012
Tệp đính kèm