Văn bản pháp lý

Số hiệu : 1357/QĐ-BYT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 49⁄2015⁄TT-BYT ngày 11⁄12⁄2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 14/04/2016
Tệp đính kèm