Văn bản pháp lý

Số hiệu : 94/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/08/2017
Tệp đính kèm