Văn bản pháp lý

Số hiệu : Số 34/2005/LPQT
Tên văn bản: Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Loại văn bản: FCTC
Cơ quan ban hành: WTO
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 21/02/2008
Tệp đính kèm