Văn bản pháp lý

Số hiệu : 119/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/09/2018
Tệp đính kèm