Văn bản pháp lý

Số hiệu : 61/2016/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ KHOẢN LỢI NHUẬN, CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/04/2016
Tệp đính kèm