Văn bản pháp lý

Số hiệu : 219/2015/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91⁄2015⁄NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 31/12/2015
Tệp đính kèm