Văn bản pháp lý

Số hiệu : 81/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/09/2015
Tệp đính kèm