Văn bản pháp lý

Số hiệu : 43/2013/QH13
Tên văn bản: LUẬT ĐẤU THẦU
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2013
Tệp đính kèm