Văn bản pháp lý

Số hiệu : 10/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 26/10/2015
Tệp đính kèm