Văn bản pháp lý

Số hiệu : 06/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2017
Tệp đính kèm