Văn bản pháp lý

Số hiệu : 14/VBHN-VPQH
Tên văn bản: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 11/12/2014
Tệp đính kèm