Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra,kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu 24/03/2015
30/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá 30/09/2014